Aria curriculara Matematică şi Ştiinţe 

Responsabil-Bradu Mioriţa  

 

 Aria curriculara  Limbă şi Comunicare

Responsabil-Stanica Daniela 

 

Catedra-Limbi Moderne  

Responsabil-Bâlc Mihaela 

 

Aria curriculara Om şi Societate 

Responsabil-Muresan Ana Dana 

 

Aria curriculara Educaţie Fizică şi Arte

Responsabil-Sobec Gheorghe

 

Aria curriculara Tehnologii

Responsabil-Costea Daniela 

 

 

Comisia  diriginţilor  de  la clasele V-VIII

Responsabil-Maier Anamaria    

 

Comisia  diriginţilor  de la clasele IX-XII / XIII 

Responsabil-Ghitea Eufemie 

 

Comisia Metodică a Învăţătorilor şi institutorilor de la secţia maghiară

Responsabil-Boldizsár Tünde 

 

Comisia Metodică a învăţătorilor şi institutorilor de la secţia română

Responsabil-Potra Livia