Lista Elevi admisi clasa pregatitoare

INFORMATII REFERITOARE LA INSCRIERILE IN INVATAMANTUL PRIMAR PENTRU ANUL SCOLAR 2017-2018

Documente necesare la inscriere:

  • Cartea de indentitate a parintelui / tutorelui legal care se prezinta la inscriere, in original si copie  (nu se solicita cartile de identitate de la ambii parintii. sunt suficiente actele unui singur parinte)
  • certificatul de nastere a copilului in original si copie
  • Rezultatul evaluării psiho-somatice (daca e cazul)
  • Cererea tip care se completeaza pe loc fie in unitate sau online (dupa  care trebuie validata la  unitatea respectiva)


Alte documente optionale pentru dovedirea indeplinirii criteriilor generale din metodologie respectiv a criteriilor specifice alese de unitate

  • Certificat medical de încadrare a copilului în grad de handicap
  • Document care atesta faptul ca respectivul copil este orfan de ambii părinți sau provine de la o casă de copii/centru de plasament/plasament familial
  • Document care atesta faptul ca respectivul copil este orfan de un părinte
  • Document care atesta faptul ca are frati / surori in unitate
  • Orice alt document care dovedeste indeplinirea criteriilor specifice alese de unitate

CALENDAR

 

circumscriptia

clase plan scolarizare

Criterii_specifice_de departajare 2017

Evaluare psiho-somatica inscriere CP 2017-2018