Date generale
  1. Scurt istoric al învăţământului din Huedin – Prof. Horea Matiș