Clasa pregătitoare

GRAFICUL INSCRIERERII

În clasa pregatitoare  pentru anul şcolar 2014-2015
perioada 24 februarie – 4 aprilie 2014

 

Nr.

crt.

NUMELE SI PRENUMELE

Ziua

Ora

1.

Zbuce Ana

Luni-joi

De la ora 8,00 pâna la ora 16,00

2.

Zbuce Ana – Torok Ileana

Miercuri

De la ora 8,00 pâna la ora 18,00

3.

Zbuce Ana

Vineri

De la ora 8,00 pâna la ora 15,00

Comisia de înscriere

În clasa pregătitoare
An scolar 2014-2015

Functia

Numele şi prenumele

Preşedinte

Torok Ileana – director adjunct

Secretar

Ana Zbuce

Membru

Cozea Marinela

Membru

Bresan Dorel

Membru

Ferencz Magdalena

Criterii de departajare

Vă prezentăm criteriile specifice de departajare propuse pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, de la unitatea şcolară LICEUL TEHNOLOGIC „VLĂDEASA” HUEDIN, conform prevederilor art. 10 alin. 5 din Anexa nr. 2 la ordinul MEN nr. 3111/14.02.2014 privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2014-2015, aprobate în Consiliul de administraţie din data de 18.02.2014.

  • Existenţa unui document din care să rezulte că locul de muncă al părinţilor se află în circumscripţia Liceului Tehnologic „Vlădeasa” Huedin. Se anexează documentele din care să rezulte locul de muncă al părinţilor.
  • Pentru cei care nu au domiciliul în oraşul Huedin, să facă dovada că au rude de gradul I sau II în circumscripţia Liceului Tehnologic „Vlădeasa” Huedin. Se anexează declaraţie pe proprie răspundere a părinţilor că au rude de gradul I sau II în circumscripţie.

Documente importante